הרב חיים כהן ("החלבן") שליט"א
בס"ד ברוכים הבאים לשיעוריו של

הרב חיים כהן ("החלבן") שליט"א

אתר זה מכיל מאות הקלטות של שיעורי תורה שנמסרו ע"י הרב בנושאי פנימיות התורה וקבלה, אמונה, ביטחון בה', אהבת העם ואהבת הארץ, ועוד